Thí điểm đấu thầu vật tư y tế để tránh chênh lệch giá

Thí điểm đấu thầu vật tư y tế để tránh chênh lệch giá Hàng năm các bệnh viện tuyến tỉnh và TƯ chi cả hàng chục tỉ thậm chí hàng trăm tỉ để đầu tư vật tư y tế. Thông thường các thiết bị y tế sẽ được đấu thầu với nguồn vốn xã hội hóa, từ địa phương hoặc vốn tự chủ của bệnh viện. Còn đối...

© 2018 vuikhoe.net. Thiết kế Website bởi Vui&Khỏe.